Chương trình trao đổi Erasmus

Cập nhật lúc: 08:20 ngày 23/11/2017 | Lượt xem: 829


Chương trình Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) là một chương trình trao đổi sinh viên của 
Liên minh Âu Châu được thành lập vào năm 1987 về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao cho giai đoạn 2014-2020 được thực hiện bởi ủy ban châu Âu và một số tổ chức hỗ trợ nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động nâng cao kỹ năng và việc làm cho sinh viên ở các nước châu Âu. Sau gần 30 năm hoạt động, hiện nay chương trình Erasmus đã mở rộng cơ hội cho sinh viên các nước khác trên thế giới (Erasmus+).

 

Chương trình Erasmus+ hoạt động như thế nào?

Sinh viên và nghiên cứu sinh có thể du học trong vòng 3 đến 12 tháng ở các nước thành viên châu Âu và được hỗ trợ kinh phí bởi Erasmus+. Cán bộ, giảng viên có thể được tham gia giảng dạy hoặc đào tạo trong vòng từ 5 ngày đến 2 tháng từ nguồn tài trợ của chương trình này.

 

Năm 2017, trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên và trường ĐH Ilmenau-CHLB Đức đã xin thành công gói tài trợ của Erasmus+ cho trao đổi giảng viên và sinh viên, cụ thể:

Thời hạn của chương trình: 2 năm, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019.

Đơn vị tiếp nhận: Đại học Kỹ thuật Ilmenau, CHLB Đức

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Số lượng học bổng: 10 suất học bổng cho giảng viên và sinh viên

Tổ chức tài trợ: Ủy ban châu Âu

Chương trình: Erasmus+