Liên hệ tuyển sinh

Cập nhật lúc: 15:02 ngày 01/03/2016 | Lượt xem: 942

1. Tuyển sinh Đại học:

Cô Lường Thanh Vân. tại: Show room, Cổng chính, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên. ĐT: (0280)3847359; ĐTDĐ: 0985610222 Email: baovan@tnut.edu.vn

2. Tuyển sinh Sau ĐH:

Thầy Đặng Danh Hoằng: CQ: (0280)3847155 - ĐTDĐ: 0912847588 Email: hoangktd1977@gmail.com