CHUẨN TIẾNG ANH CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN

Cập nhật lúc: 10:01 ngày 03/06/2014 | Lượt xem: 6185

1. Đối với giảng viên

+ Chuẩn tiếng Anh 2014

- Đối với giảng viên giảng dạy lý thuyết: Toefl - ITP 450 trở lên.

- Đối với giảng viên Khoa Quốc tế: Toefl - ITP từ 550 trở lên.

- Đối với giảng viên giáo dục thể chất: Toefl - ITP 430 trở lên.

- Đối với giảng viên chỉ dạy thí nghiệm, thực hành: Toefl - ITP 400 trở lên.

- Đối với CBVC trong độ tuổi bổ nhiệm trưởng đơn vị trở lên, trên độ tuổi phải đạt chuẩn tiếng Anh đối với giảng viên: Toefl-ITP 400 trở lên.

+ Chuẩn tiếng Anh 2015

- Đối với giảng viên giảng dạy lý thuyết: Toefl - ITP 500 trở lên.

- Đối với giảng viên Khoa Quốc tế: Toefl - iBT 79 trở lên.

- Đối với giảng viên giáo dục thể chất: Toefl - ITP 450 trở lên.

- Đối với giảng viên dạy chỉ dạy thí nghiệm thực hành: Toefl - ITP 430 trở lên.

- Đối với CBVC trong độ tuổi bổ nhiệm trưởng đơn vị trở lên, trên độ tuổi phải đạt chuẩn tiếng Anh đối với giảng viên: Toefl-ITP 450 trở lên.

2. Đối với sinh viên

- Tất cả sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn, liên thông (các khóa tuyển sinh từ năm 2013 trở về trước) trừ sinh viên diện cử tuyển bắt buộc phải đạt chuẩn tiếng Anh dưới đây để được xét tốt nghiệp:

+ Xét tốt nghiệp từ 1/1/2015: Toefl - ITP từ 390 trở lên

+ Xét tốt nghiệp 2016: Toefl - ITP từ 400 trở lên

+ Xét tốt nghiệp 2017: Toefl - ITP từ 410 trở lên

+ Xét tốt nghiệp 2018: Toefl - ITP từ 420 trở lên

+ Xét tốt nghiệp 2019 hoặc sau đó: Toefl - ITP từ 430 trở lên

- Sinh viên nhập học năm 2014 sẽ học cả 1 học kỳ tiếng Anh (23 tín chỉ + ôn luyện tiếng Anh 2 tín chỉ) để đạt chuẩn tiếng Anh Toefl-ITP 390 trở lên vào cuối năm 2015. Sau đó, tự đăng ký học ngoài chương trình, ngoài giờ lên lớp để đạt Toefl-ITP 450 trở lên trước khi tốt nghiệp vào năm 2019 hoặc sau đó. 

Ghi chú: Chứng chỉ Toefl - ITP bắt buộc phải do đại diện Viện Khảo thí Hoa Kỳ tại Việt Nam cấp (hiện tại là IIG).