Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật môi trường

Cập nhật lúc: 10:25 ngày 29/10/2013 | Lượt xem: 2273

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật môi trường

1. Kiến thức:

- Trang bị nền tảng vững chắc và phù hợp về khoa học cơ bản như toán học, hóa học, vật lý, triết học…

- Cung cấp kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi của ngành kỹ thuật môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan

- Cung cấp kiến ​​thức nền tảng kỹ thuật quan trọng và chuyên sâu chuyên ngành kỹ thuật môi trường, có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách sáng tạo thông qua việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật: phân tích, đánh giá, tính toán, thiết kế và thử nghiệm

- Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề xã hội.

2. Kỹ năng:

  1. a.      Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu

Với những nền tảng kiến thức đã được trang bị người học có kỹ năng tự nghiên

cứu, tự tìm hiểu tài liệu, khám phá, tìm tòi, giải đáp những vấn đề tồn tại.

b. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán thiết kế, các mô hình phân tích thông số môi trường như các phần mềm MIKE11, STEADY, GPS-X, SIMUWORKS, BIOWIN.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

- Sử dụng thành thạo internet, thư điện tử.

c.Kỹ năng giao tiếp

- Có khả năng thuyết phục bằng những lập luận logic; khả năng giao tiếp bằng văn viết, giao tiếp điện tử.

- Có năng lực thể hiện thiết kế kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họạ, mô hình và tài liệu đa phương tiện.

- Kỹ năng thuyết trình.

d. Làm việc theo nhóm

Có khả năng thành lập nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong nhóm, có thể tiến triển và phát triển nhóm một cách hiệu quả trong môi trường làm việc năng động, hiện đại.

e.Ngoại ngữ

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp  cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn. Trình độ tương đương B.

3. Thái độ:                                                     

- Trung thực, đáng tin cậy, có trách nhiệm và có ý thức phục vụ cộng đồng, đoàn kết, hòa đồng

- Năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đương đầu với rủi ro

- Hiểu biết và có trách nhiệm chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi công dân và người lao động.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sản xuất và kinh doanh như: Chi cục quản lý môi trường, các trung tâm kỹ thuật, công nghệ môi trường, Công ty Môi trường đô thị, Các ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty tư vấn thiết kế, Các nhà máy xí nghiệp...và các dự án xây dựng cơ bản...

- Quản lý, tư vấn, thiết kế, cho các dự án bảo vệ môi trường trong và ngoài nước.

- Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực môi trường.

- Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên  phục  vụ  sự  phát  triển  bền  vững  tại  các  Viện  nghiên  cứu,  các  trung  tâm  và  cơ  quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học...

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc đào tạo sau Đại học (ThS, TS...) thuộc các chuyên ngành Công nghệ môi trường

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ môi trường