Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Cập nhật lúc: 10:35 ngày 29/10/2013 | Lượt xem: 4459

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Công nghệ ô tô

1. Kiến thức

- Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Biết và có thể sử dụng ngoại ngữ trong công việc như Anh, Pháp, Nga, Trung...

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học và tin học ứng dụng trong thiết kế như CAD, CAE.

- Có kiến thức sâu về ô tô và máy động lực; về quản lý, sử dụng, kinh doanh dịch vụ, kiểm định ô tô và máy động lực.

2. Kỹ năng

- Biết thiết kế cải tạo, thiết kế mới các chi tiết, các cụm chi tiết của ô tô đạt tiêu chuẩn;

- Có khả năng quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành công nghệ kỹ thuật ô tô;

- Có kỹ năng sử dụng, vận hành, thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như nghiên cứu, cải tiến các hệ thống của ô tô và máy động lực để nâng cao hiệu quả sử dụng;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học ứng dụng trong lĩnh vực ô tô và máy động lực;

- Kỹ năng cộng tác trong các nhóm đa ngành;

- Kỹ năng nhận biết, xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật;

- Kỹ năng giao tiếp kỹ thuật.

3. Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

- Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Là kỹ sư trực tiếp làm kỹ thuật hoặc quản lý tại:

- Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực. Các cơ sở khai thác, sửa chữa ô tô, máy động lực. Các doanh nghiệp kinh doanh, vận tải ô tô, máy động lực, phụ tùng,... đặc biệt là các Công ty liên doanh ô tô như Toyota, Honda, Ford, Nissan,…

- Các trạm đăng kiểm ô tô, máy động lực;

- Các cơ sở xản xuất và phục vụ liên quan đến ngành ô tô, máy động lực trong các lĩnh vực An ninh, Quốc phòng và một số lĩnh vực khác;

- Làm việc tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô cũng như các chuyên ngành liên quan, như các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; Các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ô tô, máy động lực.

5. Trình độ ngoại ngữ và tin học

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC. Sử dụng được các ngoại ngữ khác như Tiếng Nhật, Nga, Trung,….;

- Có trình độ tinh học tương đương trình độ B. Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như CAD, CAE, Matlab.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.

- Có khả năng tiếp tục học tập nghiên cứu ở trình độ sau đại học.