Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày diễn ra: 20/11/2017

Nguời chủ trì: 

Thành phần tham gia

Nội dung chương trình