Hội thảo quốc gia: "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn"

Ngày diễn ra: 12/05/2017

Nguời chủ trì: Khoa Điện tử

Thành phần tham gia

Tất cả cán bộ, giảng viên Khoa Điện tử, Khách mời và Báo cáo viên

Nội dung chương trình

Hội thảo quốc gia: "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn"

xem chi tiết tại đây