Các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Cập nhật lúc: 22:50 ngày 10/11/2021 | Lượt xem: 715

STT

SỐ KÝ HIỆU - TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

GHI CHÚ

I

Văn bản cấp trên

 

 

 

1

Số 12/TB-YT Tìm người liên quan đến các địa điểm di chuyển của trường hợp F0 cư trú trên địa bàn TPTN

11/1/2021

UBND TP Thái Nguyên

 

2

Số 732/BC-UBND BCN trường hợp 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Trung Thành và Phường Phú Xá, TPTN

11/2/2021

UBND TP Thái Nguyên

 

3

Số 3807/UBND-VP Triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID- 19 trên địa bàn thành phố

11/2/2021

UBND TP Thái Nguyên

 

4

BC nhanh Trạm Y tế Phường Tân Thịnh

11/3/2021

UBND P. Tân Thịnh

 

5

Số 18/TB-YT Tìm người liên quan đến các địa điểm di chuyển của ca nhiễm COVID 19 cư trú tại tổ 5 phường Tân Thịnh, TPTN

11/3/2021

UBND TP Thái Nguyên

.

6

Số 19/TB-YT Tìm người liên quan đến các địa điểm di chuyển của ca nhiễm COVID 19 cư trú tại tổ 4 phường Trung Thành, TPTN.

11/3/2021

UBND TP Thái Nguyên

 

7

Số 4986/SYT-NVY Tăng cường công tác giám sát, xét nghiệm và kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19 trên địa bàn

11/3/2021

UBND Tỉnh Thái Nguyên

 

8

Số 5373/UBND-KGVX Tăng cường giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19

11/3/2021

UBND Tỉnh Thái Nguyên

 

9

Số 5398/UBND-KGVX Hỗ trợ xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn TPTN

11/3/2021

UBND Tỉnh Thái Nguyên

 

10

Số 5399/UBND-KGVX Tăng cường kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm đề phòng, chống dịch COVID 19.

11/3/2021

UBND Tỉnh Thái Nguyên

 

11

Số 4986 Tăng cường công tác giám sát, xét nghiệm và kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19 trên địa bàn

11/3/2021

UBND Tỉnh Thái Nguyên

 

12

Số 1809/BC-TTYT BCN các trường hợp bệnh tại TPTN có kết quả xét nghiệm dương tính với

11/4/2021

TT Y tế TP Thái Nguyên

 

13

Số 4986/BC SYT V/v tăng cường công tác giám sát xét nghiệm và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn

11/4/2021

Sở Y Tế - UBND Tỉnh Thái Nguyên

 

14

Số 3845/UBND-VP Tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

11/4/2021

UBND TP Thái Nguyên

 

15

Số 4996/BC-SYT Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11/4/2021

Sở Y Tế - UBND Tỉnh Thái Nguyên

 

16

Số 3464 QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 sô 1 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên

11/6/2021

UBND Tỉnh Thái Nguyên

 

17

Số 381/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ triển khai thiết lập các điểm hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

11/6/2021

UBND TP Thái Nguyên

 

18

Số 600/CV-TU Vv tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

11/6/2021

Tỉnh ủy Thái Nguyên

 

19

Số 2188/KH-KSBT Kế hoạch cấp vắc-xin và tổ chức các điểm tiêm phòng COVID-19 đợt 14 năm 2021

11/6/2021

Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế tỉnh TN

 

20

Số 3465/QĐ-UBND Quyết định vv phân bổ vắc xin đợt 14 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11/6/2021

UBND Tỉnh Thái Nguyên

 

21

Số 11511/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập các điểm hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

11/6/2021

UBND TP Thái Nguyên

 

22

Số 3882/UBND-VP Vv triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

11/7/2021

UBND TP Thái Nguyên

 

23

Số 159 - CV/ĐU vv tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

11/8/2021

Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

 

24

Số 1989/ĐHTN-ĐT VV chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và đảm bảo chất lượng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

11/5/2021

ĐHTN

 

25

Số 1963/TB-ĐHTN Thông báo Kết luận của GĐ ĐHTN tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID 19 trong ĐHTN

11/3/2021

ĐHTN

 

26

Số 1851/ĐHTN-CTHSSV Vv thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19

10/19/2021

ĐHTN

 

27

Số 1238/ĐHTN-CTHSSV Vv tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

7/20/2021

ĐHTN

 

II

Văn bản Nhà trường

 

 

 

1

Số 957/TB-ĐHKTCN Thông báo triển khai đào tào trực tuyến trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

11/2/2021

 

 

2

Số 961/TB-ĐHKTCN Thông báo vv sử dụng mạng Internet trong học tập trực tuyến

11/3/2021

 

 

3

Số 2597/QĐ-ĐHKTCN Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

11/4/2021

 

 

4

Số 964/TB-ĐHKTCN Thông báo vv cập nhật dữ liệu tiêm vắc-xin phòng chống dịch COVID-19

11/4/2021

 

 

5

Số 967/ĐHKTCN vv báo cáo việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

11/4/2021

 

 

6

 Số 971/ĐHKTCN vv phân công nhiệm vụ phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại trường

11/5/2021

 

 

7

Số 970/TB-ĐHKTCN Thông báo vv tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho viên chức, người lao động và người học trường ĐHKTCN

11/5/2021

 

 

8

Số 976/BC-ĐHKTCN Báo cáo nhanh vv thông tin dịch tễ của các sinh viên được xác định là F0

11/8/2021

 

 

9

Số 980/TB-ĐHKTCN Thông báo vv khai báo y tế đối với các trường hợp liên quan đến sinh viên được xác định là F0

11/8/2021

 

 

10

Số: 982/BC-ĐHKTCN Báo cáo vv đính chính và bổ sung thông tin Báo cáo số 976/BC-ĐHKTCN ngày 08/11/2021

11/9/2021