Các trường đại học đối tác nước ngoài

Cập nhật lúc: 11:39 ngày 03/11/2013 | Lượt xem: 3435

STT

Quốc gia

Tên của trường đối tác

Nội dung hợp tác

1

Hoa Kỳ

ĐH bang New York tại Buffalo

Chương trình tiên tiến

ĐH bang Oklahoma

Chương trình tiên tiến

ĐH Georgia Gwinnett

Trao đổi, bồi dưỡng  giảng viên các học phần cơ sở

ĐH Staten Island(CUNY)

Trao đổi, bồi dưỡng  giảng viên các học phần Ngoại ngữ

Quỹ Giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam

Cung cấp học bổng cho giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam

2

Hàn Quốc

ĐH Quốc gia Kyungpook

Liên kết đào tạo, NCKH và trao đổi, bồi dưỡng giảng viên và sinh viên, học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

ĐH Kỹ thuật Sun Moon

Trao đổi giảng viên, học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

3

Nhật

ĐH Nagaoka

Học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

4

Trung Quốc

ĐH Khoa học và Công nghệ Sơn Đông

Liên kết đào tạo

5

Thái Lan

ĐH Kỹ thuật Suranaree

Trao đổi sinh viên, kinh nghiệm tổ chức đào tạo, tổ chức hội thảo có yếu tố quốc tế

ĐH Kỹ thuật King Mongkut

King Mongkut's University of Technology Thonburi 

Ubon Ratchathani University

Tổ chức AIMS

6

Cộng hòa liên bang Đức

ĐH Kỹ thuật ILmenau

Liên kết đào tạo, trao đổi, bồi dưỡng giảng viên

Quỹ học bổng DAAD

Cung cấp học bổng

7

Australia

ĐH Hoàng gia Melbourne

Đào tạo Tiếng Anh

Quỹ học bổng Australia

Cung cấp học bổng cho sinh viên, giảng viên

Đại học RMIT

Đào tạo Tiếng Anh

8

Đài Loan

Trường Đại học Feng Chia

Học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ