Các Chương trình hợp tác dài hạn và ngắn hạn

Cập nhật lúc: 11:08 ngày 03/11/2013 | Lượt xem: 3042

STT

Tên chương trình

Tên trường đối tác

Nội dung hợp tác

I

Hợp tác dài hạn

1

Ngành Kỹ thuật Cơ khí

ĐH bang NewYork tại Buffalo, Hoa Kỳ

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Cơ khí

2

Ngành Kỹ thuật Điện

ĐH bang Oklahoma, Hoa Kỳ

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Điện

3

Kỹ thuật Điện tử

ĐH Quốc gia Kyuong Pook, Hàn Quốc

Chương trình liên kết đào tạo 2+2 ngành Kỹ thuật Điện tử

II

Hợp tác ngắn hạn

1

Chương trình giao lưu văn hóa, khoa học

ĐH Kỹ thuật Suranaree, Thái Lan; Ubon Ratchathani University, Thái Lan

Giao lưu văn hóa kết hợp học tiếng Anh

Chương trình giao lưu Khoa học Công nghệ lần thứ 18 trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - tại Tokyo, Nhật Bản

Giao lưu Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông

2

Chương trình học tập ngắn hạn

2.1

Học trao đổi một số học phần

King Mongkut's University of Technology Thonburi 

 

2.2

Học tiếng Anh

Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ

Học tiếng Anh hè

2.3

Thực tập ngắn hạn

IAESTE, Việt Nam

 

3

Chương trình tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế

3.1

Cuộc thi IECOM2014 

Thi  IECOM2014 tại Bandung Indonesia

 

3.2

Thi sáng tạo Việt

Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức