Các chương trình đào tạo thạc sỹ

Cập nhật lúc: 15:03 ngày 29/10/2013 | Lượt xem: 2246

STT

Tên chương trình đào tạo

Khoa quản lý

Thời gian đào tạo, Chuẩn đầu ra

1

Kỹ thuật điện

Khoa Điện

1,5 năm, 40TC; Chuẩn đầu ra

2

Kỹ thuật cơ khí

Khoa Cơ Khí

1,5 năm, 40TC; Chuẩn đầu ra

3

Cơ học kỹ thuật

Khoa Cơ Khí

1,5 năm, 40TC; Chuẩn đầu ra

4

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Khoa Điện

1,5 năm, 40TC; Chuẩn đầu ra

5

Kỹ thuật điện tử

Khoa Điện tử

1,5 năm, 40TC; Chuẩn đầu ra