Các chương trình đào tạo đại học

Cập nhật lúc: 15:02 ngày 29/10/2013 | Lượt xem: 32560

 

STT 

Tên chương trình đào tạo

Khoa quản lý

Thời lượng và chuẩn đầu ra 

1

Thiết kế và chế tạo cơ khí

Khoa cơ khí

5 năm (154TC); Chuẩn đầu ra

2

Cơ khí chế tạo máy

5 năm (153TC); Chuẩn đầu ra

3

Kỹ thuật gia công tạo hình

5 năm(154TC); Chuẩn đầu ra

4

Kỹ thuật vật liệu

5 năm(154TC); Chuẩn đầu ra

5

Cơ điện tử

5 năm(153TC); Chuẩn đầu ra

6

Kỹ thuật điện

Khoa điện

5 năm(152TC); Chuẩn đầu ra

7

Hệ thống điện

5 năm(152TC); Chuẩn đầu ra

8

Thiết bị điện

5 năm(152TC); Chuẩn đầu ra

9

Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

5 năm(152TC)Chuẩn đầu ra

10

Kỹ thuật điều khiển

Khoa Điện tử

5 năm(155TC); Chuẩn đầu ra

11

Điện tử viễn thông

5 năm(155TC); Chuẩn đầu ra

12

Kỹ thuật điện tử

5 năm(155TC); Chuẩn đầu ra

13

Tin học công nghiệp

5 năm(150TC); Chuẩn đầu ra

14

Kỹ thuật môi trường

Khoa Xậy dựng và Môi trường

5 năm(150TC); Chuẩn đầu ra

15

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

5 năm(153TC); Chuẩn đầu ra

16

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

5 năm(153TC); Chuẩn đầu ra

17

Cơ khí động lực

Khoa Kỹ thuật ô tô và MĐL

5 năm(154TC); Chuẩn đầu ra

18

Công nghệ ô tô

4 năm(125TC); Chuẩn đầu ra

19

Công nghệ kỹ thuật điện

Khoa Sư phạm Kỹ thuật

4 năm(122TC);Chuẩn đầu ra

20

Sư phạm kỹ thuật Cơ khí

5 năm(150TC); Chuẩn đầu ra

21

Công nghệ gia công cắt gọt

4 năm(123TC); Chuẩn đầu ra

22

Sư phạm kỹ thuật Điện

5 năm(150TC); Chuẩn đầu ra

23

Sư phạm kỹ thuật Tin học

5 năm(152TC); Chuẩn đầu ra

24

Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Khoa Kinh tế Công nghiệp

4 năm(124TC); Chuẩn đầu ra

25

Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

4 năm(124TC); Chuẩn đầu ra

26

Quản lý công nghiệp 

4 năm(124TC); Chuẩn đầu ra