Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

Cập nhật lúc: 14:44 ngày 05/11/2013 | Lượt xem: 4197

STT

Tên chương trình đào tạo

Khoa Quản lý

Thời gian ĐT

Ghi chú

1

Kỹ thuật Cơ khí

Khoa Quốc tế

3-4 năm


2

Kỹ thuật Điện

Khoa Quốc tế

3-4 năm


3

Công nghệ Thông tin

Khoa Điện tử