BẢNG XẾP HẠNG VIỆC SỬ DỤNG SÁCH TIẾNG ANH TRONG SOẠN BÀI GIẢNG, GIÁO ÁN, RA BÀI TẬP VỀ NHÀ CHO SV CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc: 14:54 ngày 28/10/2014 | Lượt xem: 2036

 

STT

KHOA,

BỘ MÔN

SỐ BỘ MÔN
SỬ DỤNG SÁCH
TIẾNG ANH TRONG SOẠN BÀI GIẢNG,
RA BÀI TẬP

TỔNG SỐ SÁCH TIẾNG ANH
 SỬ DỤNG

TỔNG SỐ SÁCH TIẾNG ANH
TRONG THƯ VIỆN
 ĐƯỢC SỬ DỤNG

TỔNG SỐ CHƯƠNG
SỬ DỤNG

TỔNG SỐ
BÀI TẬP RA
TỪ SÁCH
TIẾNG ANH

1

Quốc tế

4/4

89

29

123

3698

2

Cơ khí

5/5

62

10

261

2471

3

Cơ Bản

2/3

7

5

35

1840

4

SPKT

3/4

13

2

35

1250

5

Điện tử

4/4

45

11

222

1154

6

Kỹ thuật Ô tô & MĐL

3/3

22

13

78

496

7

Xây dựng và Môi trường

4/4

37

6

110

486

8

Điện

4/4

17

11

72

407

9

Kinh tế công nghiệp

2/4

9

6

15

89

10

Lý luận chính trị

0/3

0

0

0

0

 

Tổng

31/38

301

93

951

11891