Bảng tổng hợp đoàn vào, đoàn ra

Cập nhật lúc: 11:35 ngày 03/11/2013 | Lượt xem: 2908

STT

Nội dung

Số lượng đoàn vào 

Số lượng đoàn ra

2012

2013

2014

Tổng

2012

2013

2014

Tổng

1

Tập huấn phương pháp giảng dạy

0

0

0

0

19

17

14

50

2

Đoàn quản lý, tìm kiếm cơ hội hợp tác

9

12

32

53

8

11

4

23

3

Học tiếng Anh

0

0

0

0

0

7

10

17

4

Giảng dạy chuyên môn

29

23

18

70

0

0

0

0

5

Thực tập chuyên môn hoặc tốt nghiệp

9

15

21

45

0

4

0

4

6

Học toàn khóa bậc Đại học

7

6

0

13
0

8

Thăm quan, học tập ngắn hạn

0

0

0

0

56

43

83

182