Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc: 11:07 ngày 04/11/2013 | Lượt xem: 21048

  

Lĩnh vực công tác

 

 

 

 

 

 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

Hiệu trưởng

Email: nguyenduycuong@tnut.edu.vn

 

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Nhà trường.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác sau:

Kế hoạch tài chính;

Cơ sở vật chất và dự án;

Thanh tra - Pháp chế;

 Tuyển sinh

Chỉ đạo chung các đơn vị sau:

Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Phòng Quản trị - Phục vụ;

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp;

Phòng Thanh tra - Pháp chế;

Khoa Điện tử;

Khoa Khoa học cơ bản;

Trung tâm Tuyển sinh.

 

 

 PGS.TS. Trần Minh Đức

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0208 3847259

Email: minhduc@tnut.edu.vn

 

 

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác sau:

Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục;

Đào tạo;

Chỉ đạo các đơn vị:

Phòng KT&ĐBCLGD;

Phòng Đào tạo

Khoa Xây dựng & Môi trường;

Khoa Kinh tế Công nghiệp;

Viện NC&PTCNC về KTCN;

Bộ môn Lý luận chính trị;

Khoa Cơ khí

 

 

 PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0208 3847969

Email: ngocpivu@yahoo.com

 

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác sau:

Hợp tác quốc tế;

Nghiên cứu khoa học;

Học sinh sinh viên;

An ninh trật tự.

Chỉ đạo các đơn vị:

Phòng KHCN&HTQT;

Trung tâm Thực nghiệm;

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội;

Trung tâm Hợp tác Đào tạo quốc tế;

Khoa Kỹ thuật Ô tô & Máy động lực;

Khoa Quốc tế;

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

 

 

TS. Đỗ Trung Hải

 Phó Hiệu trưởng

Email: dotrunghai@tnut.edu.vn

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác sau:

Tổ chức cán bộ;

Hành chính

Thi đua khen thưởng;

Thông tin thư viện

Chỉ đạo các đơn vị:

Phòng Hành chính tổ chức;

Trung tâm thông tin thư viện;

Khoa Điện;

Khoa Công nghệ cơ điện & điện tử .

 

 

 

 

Tin cũ hơn