Bài phát biểu trong ngày truyền thống nhà trường 6/12 năm 2018

Cập nhật lúc: 08:57 ngày 07/01/2019 | Lượt xem: 2246

 

 

BÀI PHÁT BIỂU TRONG NGÀY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 6/12 NĂM 2018

 

Vũ Quang Sáng

Cựu giảng viên khoa điện, cựu sinh viên K9I

Tổng Giám Đốc Tập đoàn Bitexco

 

 Kính thưa các đồng chí trong Ban Lãnh đạo nhà trường ! kính thưa các thầy cô giáo ! thưa các quý vị đại biểu cùng các em sinh viên yêu quý của Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên !

(Dear comrades of the Board of Management of the University, teachers, lecturers, distinguished guests and students of Thai Nguyen Industrial University).

I/ NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP CỦA QUÁ KHỨ VÀ KẾT NỐI VỚI HIỆN TẠI

NICE MEMORIES OF THE PAST AND CONNECTION TO PRESENT

Hôm nay tôi rất tự hào và vinh dự là một người con cơ điện trở về mái trường xưa thân yêu đúng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của trường. Đây cũng là thời điểm đúng 45 năm trước tôi chính thức là một sinh viên và sau này là một giáo viên của ngôi trường này.

Today I am so proud and honor to return to my University where I studied the Mechanical and electrical engineering faculty on the Anniversary date of the University. This day of 45 years ago, I was officially a student and later became a teacher of the University.

Tôi rất phấn khởi và vui mừng thấy thành quả phát triển rất tốt nhiều mặt trong công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác với quốc tế. Đặc biệt tôi nhìn thấy niềm tin, khát vọng và ý trí vươn lên của tuyệt đại đa số các đồng chí lãnh đạo, các thầy cô giáo, các cháu sinh viên của trường mình.

I feel so happy to see the developments of the University in the training, teaching, scientific study and international cooperation. Especially I see the confidence, aspiration and motivation of almost all board of management of the University, teachers and lecturers and students.

Tôi rất xúc động và cảm hứng với tình cảm, nhiệt thành của người cơ điện và các hội cơ điện các tỉnh thành trong cả nước, ở cả Châu Âu và Mỹ. Nhiều người đã đặt câu hỏi với tôi là: “Bây giờ em đã có chút thành công, thành đạt và kinh nghiệm thì em có thể đóng góp gì? Và bằng cách nào để đền đáp lại xa xưa nhà trường đã đào tạo ra em là con người của ngày hôm nay?”

I am so moved at the sentiment and sincerity of the mechanical and electrical graduated in our country and overseas.  Many students asked me “Now I have initial success and experience, what and how can I contribute to respond to the University where trained us to be the current people?”

Kính thưa các thầy cô và các em sinh viên yêu quý! Mặc dù rất bận trong công tác quản trị và đầu tư, kinh doanh, nhưng khi nghe những câu hỏi đó và được tận mắt nhìn thấy thành tích, thành quả của một số trường đại học danh tiếng ở Mỹ và Châu Âu, mấy năm nay tôi rất trăn trở và nung nấu suy nghĩ “Hội cựu giáo viên, sinh viên của trường sẽ có cách đặt vấn đề thế nào? Tổ chức ra sao để hỗ trợ nhà trường vươn lên là một tầm cao mới, một đẳng cấp mới phù hợp với thời đại công nghiệp 4.0 và quốc tế hóa? Và kết quả hôm nay tập thể Ban lãnh đạo nhà trường đã thống nhất cao với đại diện hội cựu giáo viên, cựu sinh viên của trường thành lập Tổ: “Tư vấn đào tạo Nhân tài cơ điện.”

Dear teachers, lecturers and students,

Even though I am so busy with the business and investment management, but when I listened to such questions and saw the results and achievements of famous universities in USA and Europe, I become to have more and more concerns of the question “How about the teachers and students of our University? How can we reorganize the University to help develop it to be at higher level, suit with the 4.0 industrial age and be internationalized? And the answer to the question has been found from the agreement of the Board of Management and the representatives of the teachers, lecturers and students of the University, which is: To establish a “Mechanical and electrical talent training consultancy team”.

II/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI CỦA TRƯỜNG

ORIENTATION FOR FUTURE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY

Các thành tựu thành tích của trường, chúng ta đã được nghe thầy Hiệu trưởng Nguyễn Duy Cương các đồng chí Lãnh đạo khác thông tin trong nhiều dịp gần đây. Tôi cũng rất ấn tượng và cảm phục khả năng Tiếng Anh của tất cả Lãnh đạo, giáo viên, giáo sư của Nhà trường thời gian qua. Nhưng về định hướng chiến lược tương lai tôi có một số đóng góp để Nhà trường tham khảo cụ thể như sau:

Results and achievements of our University were announced in a lot of events by the Principle Nguyen Duy Cuong and other members of Board of Management of the University. I am also impressed at the English teaching capacity of the Board of Management, teachers and lecturers of the University during the past time. However, I would like to contribute some orientations for the University future development for your reference, particularly:

 

1.      Tầm nhìn chiến lược:

Strategic vision

Trường phải vạch ra “1 tầm nhìn – ý tưởng, hướng chiến lược dài hạn cho công tác đào tạo, đầu tư, phát triển từ 20 – 50 năm tới”

The University needs to outline a long term strategic vision for the teaching, training, investment and development for next 20 to 50 years:

-      Đào tạo những ngành gì? Địa bàn ở đâu?

Which faculties of training should be? And Where?

-      Định vị của Trường trong từng thời điểm: sau 5 năm, 10 năm, 20 năm;

Positioning the University in milestone stages: after 5 years, 10 years and 20 years

-      Đầu tư: với ai? Lĩnh vực gì? (tổng mức là bao nhiêu?)

Who to invest with? Which sectors for investment? What is the expected investment cost?

2.      Về nhân lực:

Human resources:

Đào tạo nguồn Nhân lực của Trường, nhất là nhân lực chủ chốt: cả tương lai gần và sau 20, 30 năm. Đào tạo nhân lực đào tạo theo hướng kỹ sư trưởng: điện nặng và điện nhẹ (quốc tế rất cần);

Training of Human resources, especially the core human resources for the near future and for 20-30 years with focus on the Chief engineer career who specializes on low and high voltage electrical system that is much demanded by international market.

-      Đạo tạo đội ngũ giáo sư, phó giáo sư,… (quốc tế);

Training the professor and deputy professor, etc to meet with international demands.

-   Chiến lược đào tạo: Đại học? sau đại học (có đại trà, có lớp chọn lựa tài năng, đào tạo thợ lập trình cho robot.)

            Training strategy for the Graduate and post graduate level (with mass programs and special programs for the talents and robot programming.

3.      Tài chính:

Finance:

-      Kinh phí nhà nước cấp;

Funded by the State;

-      Kinh phí đóng của sinh viên theo qui định (học phí);

Funded by study tuition of students as regulations

-      Sinh viên học lớp tài năng (có kinh phí riêng?);

Students of talent programs class (with a separate tuition);

-      Kết quả nghiên cứu công nghệ mới?;

Results of new tech study?

-      Lợi tức đầu tư (với trường bạn, với doanh nghiệp uy tín)?

Dividend on investment (with partner universities, with prestigious enterprises?)

4.      Xây dựng thương hiệu:

Building Brand name

- Logo “Biểu tượng” của Trường phải nghệ thuật, trí tuệ cao (logo cũ không còn phù hợp);

The logo of University should reflect more artistic and acknowledgeable features (the current logo is no more suitable)

-      Tên trường ...?;

Name of the University

-      Câu “slogan” từng giai đoạn là gì, phù hợp với giai đoạn đó.

Slogan for each phase should best match with that phase

5.      Công tác truyền thông – Marketting:

Improve PR and marketing through:

-      Marketting: Sinh viên đầu vào (trong nước và nước ngoài);

Admission students (national and international students)

-  Marketting: Hợp tác và sử dụng các giáo sư, chuyên gia nổi tiếng, có kinh nghiệm, có quan hệ quốc tế rộng để mở rộng và quảng cáo (vídụ: tôi đang phát triển năng lượng sạch: gió, mặt trời : Khi đã có danh tiếng thì các định chế tài chính lớn, các tổ chức ngân hàng quốc tế, các Công ty sản xuất thiết bị lớn trên thế giới như Tập đoàn GE, Vegastart, Siment họ sẽ tự tìm đến để cung cấp và hợp tác …) .

Famous professors who have deep experience and wide international relationship (Eg: clean energy: wind power, solar power, financial institution, banks, large corporations like GE, Vegastart, Siemens)

-      Marketting: với truyền thông, truyền hình (trong nước và quốc tế);

PR and television (local and international)

-      Marketting: Ra quốc tế.

Expand marketing to international

6.      Hợp tác quốc tế:

International cooperation:

-      Hợp tác quốc tế và quan hệ mật thiết với một số cựu giáo viên, cựu sinh viên cơ điện trong nước và nước ngoài;

International cooperation and close relations with local and international former Mechanical & electrical teachers and students;

-      Mời những người thành đạt, thành công là cựu giáo viên, cựu sinh viên về hưu giảng dạy hoặc hội thảo với giảng viên, sinh viên năm cuối của Nhà Trường.

Inviting successful businessmen who are former teachers/lecturers to teach or talk with our University’s teachers and last year students

7.      Truyền niềm tin:

Spread the confidence:

- Truyền niềm tin và khát vọng, cảm hứng vào đội ngũ sinh viên, giảng viên của Trường, đặc biệt với sinh viên mới vào trường, ngày xưa có thầy Nguyễn  Quốc Phồn truyền cảm hứng cho các tân sinh viên, bây giờ đề tài và cách nhìn mới và thay đổi.

Spread the confidence, aspiration to the students and teachers/lecturers of the University, particularly to fresh students, for instance Mr. Nguyen Quoc Phon who spreads his confidence to students with new vision and subjects

Tổng quát:

In summary:

      Nhà trường phát triển cả về nội dung và cảnh quan hình thức (bề nổi và chiều sâu).

The University should develops in content and appearance at the same time

      Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn tất cả các thầy cô giáo, các vị đại biểu, các em sinh viên. Chúc tất cả chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đại thành công.

I would like to express my sincerest thanks to teachers, lecturers, distinguished guests and students. Wish you all good health, happiness and success.

Thái Nguyên, ngày 06 tháng12 năm 2018

Thai Nguyen, 06 December 2018