Phòng Công tác HSSV

Cập nhật lúc: 09:03 ngày 24/01/2013 | Lượt xem: 9313

Phòng Công tác - Học sinh sinh viên (phòng CT-HSSV) được thành lập theo Quyết định số 822/QĐ-TCCB, (Thái Nguyên, ngày 28/10/2005) của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1. Chức năng

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có chức năng quản lý và tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu về: Công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ công nhân viên, học sinh sinh viên trong toàn trường; Theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên trong học tập và tu dưỡng tại trường; Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong khu vực trường.

2. Nhiệm vụ

2.1.  Phụ trách công tác chính trị tư tưởng khối CBVC và SV.

2.2.  Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường.

2.3.  Công tác quân sự địa phương.

2.4. Công tác quản lý SV: Đón tiếp SV mới, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ, đánh giá điểm rèn luyên, công tác nội trú và ngoại trú của SV.

2.5. Tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động ngoại khóa cho SV.

2.6. Công tác tư vấn và hỗ trợ cho SV.

2.7. Giữ mối liên hệ với các cựu SV.

Nhiệm vụ chi tiết

2.1.Công tác chính trị

-  Phối hợp các phòng ban chức năng, các khoa chuyên môn và các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng , Nhà nước, Nội quy, Quy định của Đại học Thái Nguyên và Nhà trường cho cán bộ viên chức và sinh viên.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” vào đầu khóa, đầu mỗi năm học, cuối khóa. Hàng năm tổ chức đối thoại giữa sinh viên với Nhà trường để đảm bảo quyền dân chủ trong sinh viên và giúp sinh viên hiểu biết hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Quy định của Nhà trường đối với sinh viên cũng như giúp Nhà trường hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và giải quyết những thắc mắc của sinh viên.

- Tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong sinh viên; tổ chức các phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội; tổ chức các cuộc thi về các nội dung trên cho sinh viên.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên theo dõi và thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

- Tham mưu và chủ trì việc phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể xây dựng và quản lý Phòng truyền thống của Nhà trường phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục.

2.2. Công tác quản lý sinh viên

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào trường, thành lập các lớp sinh viên; quản lý hồ sơ của sinh viên và cấp thẻ cho sinh viên. Thực hiện các công tác thống kê, báo cáo về sinh viên cho cấp trên.

- Tổ chức phát bằng tốt nghiệp và cấp hồ sơ sinh viên sau khi hoàn thành khóa học

( Sổ đăng ký tốt nghiệp, hồ sơ gốc của sinh viên,…)

- Quản lý nhà nước về công tác Giáo viên chủ nhiệm.

- Triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên.

- Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên. Thực hiện các thủ tục hành chính cho sinh viên nhận học bổng khuyến khích, học bổng tài trợ, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, chương trình vay vốn học tập cho sinh viên. Đề xuất với Ban Giám hiệu việc xét miễn giảm học phí, tạm hoãn đóng học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách và gia đình khó khăn.

- Phối hợp với phòng chức năng và các khoa chuyên môn trong việc:

+ Tổ chức và quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên.

+ Chuẩn bị tư liệu cho hội đồng xét tiến độ học tập và xét tốt nghiệp, là thường trực hội đồng xét học bổng khuyến khích và các loại học bổng khác tài trợ cho sinh viên; thường trực hội đồng xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

+ Phối hợp với các khoa tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, thi Olympic, Robocon, các giải thưởng luận văn tốt nghiệp xuất sắc, các cuộc thi ngoại khóa khác về học thuật,...

+ Đôn đốc sinh viên đóng học phí theo kế hoạch thu học phí của trường từng kỳ học trong năm

- Phối hợp với phòng Quản trị - Phục vụ, trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên mới vào trường, khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập và ra trường. Theo dõi tình hình sức khỏe sinh viên và tham mưu cho Hiệu trưởng xử lý những trường hợp sinh viên không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.

- Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các phòng chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

- Tổ chức thực hiện và phối hợp với các khoa chuyên môn, với Chính quyền và Công an các cấp quản lý khu Ký túc xá, quản lý sinh viên nội, ngoại trú.

- Chỉ đạo và triển khai các hoạt động tư vấn cấp trường qua Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên.

- Chủ trì và phối hợp với các khoa chuyên môn, phòng chức năng triển khai việc khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp và khảo sát khả năng sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn, phòng chức năng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Nhà trường, các hoạt động chuyên đề, ngoại khoá, hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa, văn nghệ, thể thao cho sinh viên.

2.3. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện việc xây dựng lực lượng bảo vệ, triển khai các kế hoạch đảm bảo an toàn cơ sở vật chất của Nhà trường; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho Nhà trường, cho sinh viên, cho xã hội trong phạm vi Nhà trường góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị .

- Quản lý giấy tờ, thủ tục liên quan đến hộ khẩu cho sinh viên theo đúng quy định của Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Công an các cấp trong việc quản lý hộ khẩu và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nơi trường đóng và các khu vực có sinh viên ngoại trú.

2. 4. Công tác Quân sự địa phương

- Tham mưu và tổ chức thực hiện việc xây dựng lực lượng và kế hoạch huấn luyện cho tự vệ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự cấp trên.

- Quản lý tốt lực lượng sĩ quan dự bị và dự bị động viên, sẵn sàng thực hiện sự điều động của cấp trên.

2.5. Thực hiện các công tác đột xuất khác do nhà trường phân công.