Liên hệ

Cập nhật lúc: 17:49 ngày 21/12/2016 | Lượt xem: 23917

1. Công tác:

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Địa chỉ: Số 666, Đường 3-2, P.Tích Lương, TP Thái Nguyên
Tel: (84)2083.847145, Fax (84)2083.847403
http://www.tnut.edu.vn Email: office@tnut.edu.vn

2. Tuyển sinh Đại học:

Thầy Đặng Danh Hoằng: CQ: (0208)3847155 - ĐTDĐ: 0912847588;  Email: hoangktd1977@gmail.com

3. Tuyển sinh Sau ĐH:

Thầy Đặng Danh Hoằng: CQ: (0208)3847155 - ĐTDĐ: 0912847588;  Email: hoangktd1977@gmail.com

4. Liên hệ tư vấn sinh viên:

Thầy Đặng Danh Hoằng

ĐT: 0912.847.588

Email: hoangktd1977@tnut.edu.vn

 

Cô Nguyễn Thị Chúc

ĐT: 0979.462.832

Email: chucnguyencn@gmail.com

 

Thầy Hoàng Mạnh Chung

ĐT: 0989.063.135

Email: manhchungdhcn@gmail.com

 

Thầy Trương Quốc Bảo

ĐT: 0985.716.000 – 0915.208.730

Email: baodhktcn@gmail.com

 

Cô Nguyễn Thị Ngoan

ĐT: 0915.207.699 – 0334.924.039

Email: nguyenthingoan@tnut.edu.vn

5. Bảo vệ trường:  02083.847175